ລາຄາເທົ່າໃດ ?

How much does it cost?

Course curriculum

 • 1

  ​ບົດນຳສະເໜີ

  • ບົດທີ 1

 • 2

  ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລູກຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນໃຜ?

  • ບົດທີ 2

 • 3

  ​ທິດສະດີ 4Ps ຂອງການຕະຫຼາດ

  • ບົດທີ 3

 • 4

  ຮູ້ USP ຂອງທ່ານ

  • ບົດທີ 4

 • 5

  ເລືອກການປະສົມປະສານການຕະຫຼາດທີ່ຖືກຕ້ອງ

  • ບົດທີ 5

 • 6

  ຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ

  • ບົດທີ 6

 • 7

  ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການຂາຍເພື່ອການເຕີບໂຕໃນທຸລະກິດ

  • ບົດທີ 7

 • 8

  ມີກົນລະຍຸດໃນການຂາຍ

  • ບົດທີ 8

 • 9

  ຄຳຖາມທົດສອບ

  • ຄຳຖາມທົດສອບກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ

ສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມ

ທ່ານອາດຈະສົນໃຈ...