ລາຄາເທົ່າໃດ ?

How much does it cost?

ຫຼັກສູດ / Curriculum

ໃນຊຸດວິດີໂອນີ້ ພວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູ້ໄປນໍາກັນວ່າ ນະວັດຕະກໍາໝາຍເຖິງອັນໃດແທ້ ແລະ ມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ຄືກັບທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຕີຄວາມໝາຍ.

 • 1

  ການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການເປັນຜູ້ປະກອບການ : ນະວັດຕະກໍາ (LURAS E-Learning: Innovation)

  • 1. ວິດີໂອນໍາສະເໜີ (Introduction)

  • 2. ນະວັດຕະກໍາແມ່ນຫຍັງ? (What is Innovation?)

  • 3. ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດນະວັດຕະກໍາ (Getting Started in Innovation)

  • 4. ຄໍາຖາມທີ່ດີສໍາລັບນະວັດຕະກໍາ (Great Questions for Innovation)

  • 5. ສ້າງນະວັດຕະກໍາໃຫ້ເປັນນິໄສໃນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ (Making Innovation a Habit in Your Business)

  • 6. ເຈົ້າສາມາດໄປຊອກແນວຄວາມຄິດດ້ານນະວັດຕະກໍາໄດ້ຈາກໃສ? (Where Can You Get More Innovation Ideas?)

  • 7. ຄໍາແນະນໍາຈາກມືອາຊີບ (Advice from the Pros)

  • ຄຳຖາມທົດສອບກ່ຽວກັບແຜນບໍລິຫານການເງິນ

ສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມ / More courses

This course has been developed by Katalyst Partners for: