ລາຄາເທົ່າໃດ ?

How much does it cost?

ຫຼັກສູດ / Curriculum

ໃນຊຸດວິດີໂອນີ້ ພວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູ້ໄປນໍາກັນວ່າ ນະວັດຕະກໍາໝາຍເຖິງອັນໃດແທ້ ແລະ ມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ຄືກັບທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຕີຄວາມໝາຍ.

 • 1

  ການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການເປັນຜູ້ປະກອບການ : ນະວັດຕະກໍາ (Innovation _ LURAS E-Learning)

  • 1. ວິດີໂອນໍາສະເໜີ (Introduction)

  • 2. ນະວັດຕະກໍາແມ່ນຫຍັງ? (What Is Innovation?)

  • 3. ການເລີ່ມຕົ້ນໃນນະວັດຕະກໍາ (Getting Started In Innovation)

  • 4. ຄໍາຖາມທີ່ດີໃນການສ້າງນະວັດຕະກໍາ (GREAT QUESTIONS FOR INNOVATION)

  • 5. ສ້າງນະວັດຕະກໍາໃຫ້ເປັນນິໄສໃນທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ (Making Innovation A Habit In Your Business)

  • 6. ເຈົ້າສາມາດໄປຊອກແນວຄວາມຄິດດ້ານນະວັດຕະກໍາໄດ້ຈາກໃສ? (WHERE CAN YOU GET INNOVATION IDEAS?)

  • 7. ຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ (Advice From The Pros)

  • ຄຳຖາມທົດສອບກ່ຽວກັບແຜນບໍລິຫານການເງິນ

  • ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜູ້ປະກອບການໄວໜຸ່ມພາຍໃຕ້ກີດຈະກຳ AGREE ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ: www.LaoYouth.org

ສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມ / More courses

This course has been developed by Katalyst Partners for: